דער אָוונט איז דער לעצטער טייל פונעם טאג, די צייט פון שקיעה ביזן אנהייב פון דער נאכט.

אוונט צייט אין קובא

פארציינטנס פלעג מען ניצן דאס ווארט אוונט צו באדייטן דאס לעצטע פערטל פונעם טאג. אין דער רוימישער תקופה האט דער טאג געהאט פיר טיילן: פרי (mane), פארמיטאג (ad meridiem), נאכמיטאג (de meridie) און אוונט (suprema).

אין אן ארבעטספלאץ טוט מען זאגן "אוונט" פאר דער צייט נאך ווען די ארבעטער ענדיגן ארבעטן, למשל נאך פינפע.

זעט אויך רעדאַקטירן