אוהב ישראל איז א ספר על התורה פון די תורות פונעם אפטער רב, רבי אברהם יהושע העשיל.