אבודזשא

די הויפטשטאט פֿון ניגעריע

אַבודזשאַ איז די הויפטשטאט פֿון ניגעריע.

אבודזשא