אבארטאציע

(אַריבערגעפֿירט פון אבארטן)

אַבורטאַן הייסט צו פארענדיקן די שוואנגערשאפט פון א פרוי פריער דעם נאטירליך סוף, ווען דאס אומאנטוויקלט קינד קען לעבן ארויס פון די רחם נישט. אין עטלעכע צײטן און קולטורן ס׳איז טראדיציאנאל פארבאטן און אזעלכע גלייכן דאס צו צו מארד. אבער די היינטיגע מאדערענע וועלט, איז זייער רגיל דערין, און דעבאטעס גייען העפטיג אן צו מ'זאל דאס פארבאטן צו נישט.

א רוסישע מאלעריי פון אבארטאציע.

דאס ווערט אנגעקוקט פון די וועלט אלס א פרויען רעכט, ווייל זיי מוטשען זיך ארום מיט דאס קינד אין בויך, און זייער אסאך מאל האט זיך געמאכט אז סאיז ביי זיי געווען א שאנדע דאס שווענגערן, (צוליב אומלעגעטימע זיווג לעבן) און זיי האבן זיך אין סכנה געלייגט דאס ארויסצונעמן מיט א הענגער אין א קלאזעט אן דאקטוירישע הילף צוליב שאנדע, און דאס האט גורם געווען צו אינפעקציעס, און בלוט פארלוסט, וואס האט געהארגעט אסאך פרויען, זינט דעמאלטס וואס די געזעלשאפט האט געזען אז דאס איז א סכנה פאר די לעבעדיגע מיידלעך און פרויען האט מען דאס מתיר געווען און עס איז געווארן אויס בושה, אין דעם באקאנטן ראו ווי. וועיד פסק.

אבארטאציע אין די תורהרעדאַקטירן

לויט די תורה איז ביז די פערציג טעג מעג מען אבורטירן, אבער נאכער מוז מען שוין פרעגן א שאלה, און אויב איז דאס א סכנה פאר די מאמע מעג מען דאס הרגענען מציל צו זיין א לעבעדיגן, די תורה פארבאט פאר די גוים צו מאכן אבורטאן אפילו ווען די מאמע איז אין א סכנה (זעט מער זיבן מצוות בני נח), ווייל דאס לעבן פון א גוי, איז לויט די תורה נישט מער ווי זייער אומאנטוויקלט קינד. נאר ביי א איד האט א לעבעדיגער מער חשיבות ווי דאס אומאנטוויקלט קינד.

וועבלינקעןרעדאַקטירן

אפרת איז א יידישע ארענעזאציע וואס האהלט אפ אידישע אבארטאציעס. [1]