אָאַזיס איז א שטח אין מיטן א מידבר וואס האט אין זיך א מקור פון וואסער (ווי למשל א קוואל), זיין לאנדשאפט איז זייער אנגעזען אין דער מידברדיקער סביבה. דער אאזיס נוצט ווי א נאטירלעך־הויז צו אדעווען בעלי חיים, און עס איז א צענטער וואס ציט צו זיך מענטשן.

אן אאזיס אין מידבר סאארא