ארטשיק

(אַריבערגעפֿירט פון אָרטשיק)

אַן אָרטשיק איז אַ געשניצטער גראָבער דראָנג, אַ שטעקן אײַנגעקאַרבט אין בײדע עקן, צוגעפֿעסטיקט צו אַ װאָגן אַ ביסל העכער װי די קני פֿון די פֿערד.[1]

רעפערענצןרעדאַקטירן

  1. גרויסער װערטערבוך פֿון דער ייִדישער שפּראַך, ב׳ 4 ז׳ 2219