אוי. יו. OU א'רטאדאקס י'וניאן, איז די ארגאניזאציע פון פאראייניקטע ארטאדאקסישע קהילות. זייער הויפט אויפגאבע פון כשרות וואס איז דער גרעסטער אויף די וועלט.

לינקס רעדאַקטירן