א MAC אדרעס (ראשי תיבות פון Media Access Control, מעדיע צוטריט קאנטראל) איז אַן אײגנארטיגער אידענטיפיצירער װעלכע איז באשטימט צו נעצװערק־אדאפטירערס אדער נעצװערק־קארטעס כדי זײ צו אידענטיפיצירן און קענען קאמיוניקירן מיט זיי. MAC אדרעסן ווערן באנוצט אלס א נעצווערק אדרעס פאר כמעט אלע IEEE 802 נעצווערק טעכנאלאגיעס, אריינגערעכנט ווייפיי און אינטערנעט. לאגיש גערעדט, ווערן די MAC אדרעסן באניצט אין דער ערשטער שיכטע פון דעם OSI Model.

MAC אדרעסן ווערן געוועליך באשטימט און ארויפגעלייגט דורך די פראדוצירער פון א יעדע נעצווערק אינטערפעיס קארטל (ניק), דער MAC אדרעס ווערט ארויפגעלייגט אויף דעם הארטווארג פון דער כלי.