דאס יאהר דריי איז געווען א געווענליך יאהר אינעם יוליאנשן קאלענדער וועלכע האט זיך אנגעהויבן אין א מאנטאג מיט 365 טעהג.

געשעהענישןרעדאַקטירן

  • דער רוימישער עמפּאראר אוגוסטוס איז באשטימט געווארן אויף נאך צעהן יאהר
  • קעניג יורי פון גוּגירייאָו פיהרט אריבער די הויפט-שטאדט צו גוּנגאַן פאָרטרעס, אמאל אין קארעא היינט א פראווינץ פון כינע

געבוירןרעדאַקטירן

געשטארבןרעדאַקטירן