צייט אפשניט אין דעם יידישן קאלענדאר: ה'תר"ף - ה'תר"ץ

יארהונדערטער:
19טער י"ה - 20טער י"ה - 21סטער י"ה
צענדליקער:

1900ער - 1910ער - 1920ער - 1930ער - 1940ער - 1950ער - 1960ער - 1970ער - 1980ער

יארן:

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949