17טער י"ה

יארהונדערט
(אַריבערגעפֿירט פון 17טע י"ה)