װיקיפּעדיע:וויקיפעדיע דארף אייך

וויקיפעדיע דארף אייך

שטייט נישט אין דער זייט און קוקט; שארט אייך ארויף די ארבל. און צו דער ארבעט.

די יידישע וויקיפעדיע דערגרייכט שוין 15,443 אַרטיקלען אבער ליידער איז זי דערווייל הינטערשטעליק, און דערפאר דארפן מיר אייער הילף, אפילו די מינערסטע קליינטשיקע זאכן, ווי צ.ב.ש. טעכנישע הילף וואס אפילו איר זייט נישט קיין שרייבער און האט נישט קיין יידישע פאנטס קענט איר דאס טאן. זייער א סך ארטיקלען זיינען באגראבן אין א שווארצן לאך וואס קיינער האט נישט קיין צוטריט צו זיי צוליב דעם וואס זיי זיינען נישט ארגאניזירט געהעריג. מיר בעטן פון אלע מיטגלידערס צולייגן אן האנט און פאריכטן כאטשיג די טעכנישע כארקטערס.

שרייבןרעדאַקטירן

מוסטערןרעדאַקטירן

שרייבן און פארבעסערן ארטיקלעןרעדאַקטירן

טעכנישע פארריכטונגעןרעדאַקטירן

ווידער-ריכטונגעןרעדאַקטירן


קאטעגאריעסרעדאַקטירן

ארטיקלעןרעדאַקטירן

אויסמעקןרעדאַקטירן