תפארת אלעזר איז א לשון הקודש ספר על התורה געדרוקט אין רש"י אותיות וואו עס איז אפגעשריבן די חידושים פון הרב רבי יעקב אלעזר מענדלאוויטש פון קרית יואל, מאנרא וואס ער האט געזאגט במשך די יאהרן תשס"ח ביז תשע"ב אין זיין ביהמ"ד הלכה ברורה.

די ערשטע אויסגאבע איז ערשיינען אום אייר תשע"ג אין א ווייכע דעקל מיט 112 זייטן, און איבערגעדרוקט געווארן בערך א יאהר דערנאך אין א הארטע דעקל.

די תורות זענען עפ"י רוב דרושים און חסידישע בחינות געשריבן אין אן איינפאכן און צוגענגליכן שפראך כדי יעדער זאל עס קענען גרינג פארשטיין.

דרוקסאגראפיערעדאַקטירן

  • אייר תשס"ג
  • כסליו תשע"ד