תמר איז א געגעבן נאמען פון אסאך.

מענטשן רעדאַקטירן