א תורה ארכיוו איז אן עלעקטראנישער ארכיוו פון ספרים מיט א זוכמאשין דורך וואס מען קען אויסזוכן די ספרים.

ביישפילןרעדאַקטירן

תקליטור התורני DBSרעדאַקטירן

תקליטור התורני איז איינע פון די מערסט פאפולערע ספרים ביבליאטעקן וואס מען קען בלעטערן אויפן קאמפיוטער. זיי האבן אן אייגענע סיסטעםוואס עס כאפט אזוי שטארק דעם אויג פון די מוציאי לאור, באשטייט בעיקר פון צוויי טיילן, כאטש עס האט נישט אזויפיל ספרים איז עס אבער

  1. אויסשליסליך טעקסט און נישט קין בילד (PDF) מיט או. סי. אר. טעכנאלאגיע
  2. זיי האבן אן אויסערגעווענליכן סיסטעם וויאזוי גרינג אנצוקומען איבעראל צו וואס מען זוכט

בר-אילןרעדאַקטירן

וואס באשטייט פון אסאך מער טעקסט און בעיקר געצילט אויף שו"ת ספרים אבער דער חסרון איז אז עס איז מורא'דיג קאמפליצירט צו זוכן אינפארמאציע פאר דעם פשוט'ן מענטשן

אוצר החכמהרעדאַקטירן

איז אבער אין גרעסטן טייל בלויז PDF פארמאט, און דער OCR איז נאכנישט גענוג שטארק

אוצרות התורהרעדאַקטירן

היברובוקסרעדאַקטירן