פארגיסן בלוט איז שפיכת דמים, און איז די זעלבע ווי מארדן אן א משפט.