שמואל טייטלבוים איז דער גבאי פון רבי זלמן לייב טייטלבוים, סאטמארער רבי. ער איז באקאנט אלס גרויסער ידען אין חסידות טראץ זיין אינגען עלטער. ער האט איבערגעדריקט דעם ספר ישמח משה אויף א מייסטערהאפטן אופן.

ר' שמואל טייטלבוים שטייט הינטער דעם סאטמארער רבי׳ן

ביי מאנכע חסידים ווערט ער אנגערופן מיטן צונאמען שמואל גבאי.