שמואל ווידער (תש״ך - י״ז אדר תשע״ח) איז געווען דער רעדאקטאר פון דער יידיש וואכן צייטונג דער בלאט.

ער איז יארן לאנג געווען א בדחן אויף חסידישע חתונות אין וויליאמסבורג, ברוקלין.

ער האט רעוואלוציאנירט דעם חסידישן נייעס סטאנדארט און אים פיל פארבעסערט דורך צוטיילן כבוד פאר אלע עסקנים עשירים און רבנים.

ער האט אויך געדינט אלס פארזיצער ביי פילע ארונישע צוזאמקונפטן.

ער איז געווען א זעלטענע איש החסד אריינגערעכנט דאס מיסד זיין די ארגאנאזאציע "מאורות" פאר עלטערן וואס האבן פאלוירן א קינד, און נאך פילע פראיעקטן וואס רוב קומט איצט ארויס לאחר פטירתו.

און ווען ער האט אומגעבעטענערהייט ארויסגעשטעלט די אדרעסן פון גדולי ישראל פון בני ברק אז מען זאל זיי שיקן בריוו אין די זומער מאנאטן בנוגע גיוס, האט מען אים ארויסגעשטעלט פון זיין רעדאקטער אין דער בלאט. און די לעצטע חדשים פון זיין לעבן האט ער עוסק געווען און איבער פרישן די ארונישע "חתונה תקנות" און האט ווינטער תשע"ח נאך אפגעהאלטן צוויי לייוו פאנעלן איבער די תקנות אויף די פארלאנג פון מורו ורבו רבי אהרן טייטלבוים שליט"א ער איז נפטר געווארן י״ז אדר תשע״ח נאכן זיין נישט געזונט א שטיק צייט, און ער איז באערדיגט געווארן אין דעם קרית יואל בית עולם.

די צייטונג ״דער בלאט״, וואס ער האט אזוי פיל יאר געשטאנען אין שפיץ, האט ארויס געגעבן א ספציעלע ביילאגע מיט 30 זייטן לכבודו.