שמאלץ איז פעטנס ארויסגענומען פון א הינדל אדער א גאנדז. מען ניצט עס צו פרעגלען אדער אנשמירן אויף ברויט. עס איז זייער אן אויפגעכאפטער עסנווארג אין דער אידישער קיך.

שמאלץ פון א גאנדז

דא צו פראדוצירן טוט מען אפשניידן די פעטע טיילן פונעם פויגל צו קליינע שטיקלעך, דערנאך לאזט מען אויף די פעטנס, און מ'זאמעלט איין די פליסיגע אויל.

אנדערע טייטשןרעדאַקטירן

  • אין דער ענגלישער שפראך אין אמעריקע איז דאס אריבער פון יידיש און מען נוצט דאס צו דראמאטאזירן אזאך ווי א מאווי אדער די גלייכן, עס איז געווען א שמאלציגע מאווי.