שלאכט פון ווערדון

שלאכט ביי דער ערשטער וועלט־מלחמה

די שלאַכט פון ווערדון איז געווען איינע פון די הויפּט שלאכטן וואס זענען פארגעקומען אויפן מערב פראנט. זי האט געדויערט צען חדשים אין 1916, און די צוויי קעגן זייטן האבן געליטן מיליאָן טויט, געוואונדעט און פעלנדיק.

זעט אויךרעדאַקטירן