שלאכט פון בוטשא

שאכט אין די 2022 רוסלאנדיש אינוואזיע פון אוקראינע
שלאכט פון בוטשאדאטום 27 פעברואר 2022 – 12 מארץ 2022
29 – 31 מארץ 2022
ארט בוטשא, קיעווער אבלאסט, אוקראינע
רעזולטאט נצחון פאר אוקראינע
די זייטן וואס קעמפֿן
ערשטע זייט צווייטע זייט
רוסלאנד אוקראינע
פארלוירענע פון דער ערשטער זייט
קעמפֿער: אומבאוווסט
בירגער: 0
טאטאל: אומבאוווסט
פארלוירענע פון דער צווייטער זייט
קעמפֿער: אומבאוווסט
בירגער: 412
(נישט פון בלוטבאד)
טאטאל: אומבאוווסט


די שלאַכט פון בוטשא איז געווען א שלאכט אין בוטשא, אוקראינע, ביי דער 2022 רוסלענדישער אינוואזיע פון אוקראינע. די רוסן האבן געפירט א שלאכט קעגן די אוקראינער ארמייען. די שלאכט האט געדויערט פון 27סטן פעברואר ביז 31סטן מארץ 2022, און האט געענדיקט ווען רוסלאנד האט זיך צוריקגעצויגן פון בוטשא. די שלאכט איז געווען א טייל פון דער שלאכט פון קיעוו.[1][2]

אוקראינער ארמייען האבן זיך קעגנגעשטעלט קעגן דער רוסלענדישן אפענסיוו אין בוטשא, אירפין, און האסטאמעל, פארשטאטן פון קיעוו.[1][2] אין בוטשא האבן די רוסן געפירט א רציחה קעגן די איינוואוינער.[3][4]

רעפערענצן רעדאַקטירן