שיכון וויזניץ (כתר ווילידש) איז געגרונדעט געווארן אין יאר תש"נ לפ"ק (1990), בעיקר פאר וויזניצע חסידים, צוליב די דעמאלסדיגע שטרענגע טאון אויף ראמאפאו בויען אין זאונינג געזעצן, זי געפונט זיך אין די שטאט מאנסי, אין די טאון אויף ראמאפאו אין איר מעייאר איז הרב דוב (בערל) ראזענפעלד