רבי שיימא שווארץ איז געווען דיין פון דער סאטמארער קהילה אין מאנטרעאל פאר רבי משה מנחם טירנויער.