שוואנץ איז די האריגע עק אויף די וויידל פון א חיה. צוליב דעם וואס די שוואנץ איז די עק וואס הענגט פון די חיה ריפט מען אויך אנדערע דינע זאכן וואס הענגען ביים עק שווענץ. ווי די שווענצלעך (Fringes) פון א גארטל שוואנץ.

שוואנצנעס רעדאַקטירן