שארף

פֿאַמיליע נאָמען (Sharp)

שארף

פעפער זאלץ און סתם א שפיזיגער שטעך ציפט אבער ס'מאכט ב'טעמט דאס לעבן.