שאצקאמער סעקרעטאר פון די פאראייניגטע שטאטן

דער שאצקאמער סעקרעטאר פון די פאראייניגטע שטאטן (ענגליש: United States Secretary of the Treasury) איז דער הויפט פונעם שאצקאמער דעפארטמענט פון די פאראייניגטע שטאטן, וואס איז פאראנטווארטלעך פאר דער פינאנץ און געלט סיסטעם פון די פאראייניגטע שטאטן און, ביז 2003 אויך פאר עטלעכע ענינים פון היימלאנד זיכערהייט און פארטיידיקונג. דער אמט אין דער פעדעראלער רעגירונג פון די פאראייניגטע שטאטן איז פאראלעל צום פינאנץ מיניסטער אין א סך לענדער.

זיגל פונעם דעפארטמענט פונעם שאצקאמער פון די פאראייניגטע שטאטן
דזשעק לו,  היינטיקער שאצקאמער סעקטרעטאר


דער שאצקאמער סעקרעטאר איז פאראנטווארטלעך צו באשטעטיקן די אמעריקאנישע מטבעות און באנקנאטן, און זיין אונטערשריפט געפינט זיך אויף אלע באנקנאטן.


דער ערשטער שאצקאמער סעקרעטאר איז געווען אלעקסאנדער האמילטאן, אין 1789.

שאצקאמער סעקרעטארן

רעדאַקטירן
# פארטרעט נאמען קאדענץ אונטער פרעזידענט
התחלה סיום
1   אלעקסאנדער האמילטאן 11טער סעפטעמבער 1789 31סטער יאנואר 1795 דזשארדזש וואשינגטאן
2   אליווער וואלקאט, דער יונגער 3 פעברואר 1795 31 דעצעמבער 1800 דזשארדזש וואשינגטאן
דזשאן עדעמס
3   סאמועל דעקסטער 1טער יאנואר 1801 13טער מיי 1801 דזשאן עדעמס
טאמאס זשעפערסאן
4   אלבערט גאלאטין 14טער מיי 1801 8טער פעברואר 1814 טאמאס זשעפערסאן
דזשיימס מדיסון
5   דזשארדזש וואשינגטאן קעמפבל 9 פעברואר 1814 5 אקטאבער 1814 דזשיימס מדיסון
6   אלכסנדר דזשיימס דאלאס 6 אקטאבער 1814 21 אקטאבער 1816 דזשיימס מעדיסאן
7   וויליאם האריס קראפארד 22 אקטאבער 1816 6 מערץ 1825 דזשיימס מעדיסאן
דזשיימס מאנרא
8   ריטשארד ראַש 7 מערץ 1825 5 מערץ 1829 דזשאן קווינסי אדמס
9   סמואל אינגהאם 6 מערץ 1829 20 יוני 1831 ענדרו זשעקסאן
10   לואיס מקליין 8 באוגוסט 1831 28 מיי 1833 ענדרו זשעקסאן
11   וויליאם דזשאן דוען 29 מיי 1833 22 סעפטעמבער 1833 ענדרו זשעקסאן
12   רוג'ר טוני 23 סעפטעמבער 1833 25 יוני 1834 ענדרו זשעקסאן
13   לוי וואודבורי 1 יולי 1834 3 מערץ 1841 אנדרו זשעקסאן
מארטין וואן ביורן
14   טאמאס יואינג 4 מערץ 1841 11 סעפטעמבער 1841 וויליאם הריסון
דזשאן טיילר
15   וולטר פורוורד 13 סעפטעמבער 1841 1 מערץ 1843 דזשאן טיילר
16   דזשאן קענפילד ספענסער 8 מערץ 1843 2 מיי 1844 דזשאן טיילר
17   דזשארדזש ביב 4 יולי 1844 7 מערץ 1845 דזשאן טיילר
18   רוברט דזשאן ווקר 8 מערץ 1845 5 מערץ 1849 דזשיימס נוקס פולק
19   וויליאם מאריס מערעדיט 8 מערץ 1849 22 יולי 1850 זכארי טיילור
20   טאמאס קורווין 23 יולי 1850 6 מערץ 1853 מילארד פילמור
21   דזשיימס גטרי 7 מערץ 1853 6 מערץ 1857 פרנקלין פירס
22   האוול קאב 7 מערץ 1857 8 דעצעמבער 1860 דזשיימס ביוקנן
23   פיליפ פראנציס טאמאס 12 דעצעמבער 1860 14 יאנואר 1861 דזשיימס ביוקנן
24   דזשאן אדעמס דיקס 15 יאנואר 1861 6 מערץ 1861 דזשיימס ביוקענען
25   סאלמאן פארטלאנד טשייס 7 מערץ 1861 30 יוני 1864 אברהם לינקאלן
26   וויליאם פיט פעסנדן 5 יולי 1864 3 מערץ 1865 אברהם לינקאלן
27   יו מקולוק 9 מערץ 1865 3 מערץ 1869 אברהם לינקולן
אנדרו ג'ונסון
28   דזשארדזש סיואל באוטוועל 12 מערץ 1869 16 מערץ 1873 יוליסעס סימפסאן גרענט
29   וויליאם אדעמס ריטשארדסאן 17 מערץ 1873 3 יוני 1874 יוליסעס סימפסאן גרענט
30   בענדזשאמין בריסטא 4 יוני 1874 20 יוני 1876 יוליסעס סימפסאן גרענט
31   לאט מיריק מאריל 7 יולי 1876 9 מערץ 1877 יוליסעס סימפסאן גרענט
32   דזשאן שערמאן 10 מערץ 1877 3 מערץ 1881 ראטערפארד בי הייז
33   וויליאם ווינדאם 8 מערץ 1881 13 נאוועמבער 1881 דזשיימס גארפילד
טשעסטר ארטור
34   טשארלס דזשיימס פאלגער 14 נאוועמבער 1881 4 סעפטעמבער 1884 טשעסטר ארטור
35   וואלטער גרעשאם 5 סעפטעמבער 1884 30 אקטאבער 1884 טשעסטר ארטור
36   היו מקאלאק 31 אקטאבער 1884 7 מערץ 1885 טשעסטר ארטור
37   דניאל מענינג 8 מערץ 1885 31 מערץ 1887 גראווער קליוולאנד
38   טשארלס פערטשיילד 1 אפריל 1887 6 מערץ 1889 גראווער קליוולאנד
39   וויליאם ווינדאם 7 מערץ 1889 29 יאנואר 1891 בענזשעמין העריסאן
40   טשארלס וויליאם פאסטער 25 פעברואר 1891 6 מערץ 1893 בענזשעמין העריסאן
41   דזשאן גריפין קרליסל 7 מערץ 1893 5 מערץ 1897 גראווער קליוולאנד
42   ליימאן ג'ודסון גיידזש 6 מערץ 1897 31 יאנואר 1902 וויליאם מאקינלי
טעאדאר רוזעוועלט
43   לעזלי מורטייר שא 1 פעברואר 1920 3 מערץ 1907 טעאדאר רוזעוועלט
44   דזשארדזש ברוס קארטעליו 4 מערץ 1907 7 מערץ 1909 טעאדאר רוזעוועלט
45   פרענקלין מאקוויג 8 מערץ 1909 5 מערץ 1913 וויליאם טאפט
46   וויליאם גיבס מאקאדו 6 מערץ 1913 15 דעצעמבער 1918 וואודרא ווילסאן
47   קארטער גלאס 16 דעצעמבער 1918 1 פעברואר 1920 וואודרא ווילסאן
48   דייוויד פרענקלין יוסטאן 2 פעברואר 1920 3 מערץ 1921 וואודרא ווילסאן
49   ענדרו וויליאם מעלאן 4 מערץ 1921 12 פעברואר 1932 ווארען הארדינג
קאלווין קולידדזש
הערבערט הואווער
50   אגדן מילס 13 פעברואר 1932 4 מערץ 1933 הערבערט הואווער
51   וויליאם הארטמאן וואודין 5 מערץ 1933 31 דעצעמבער 1933 פרענקלין דעלאנא רוזעוועלט
52   הענרי מארגנטאו (זשוניאר) 1 יאנואר 1934 22 יולי 1945 פרענקלין דעלאנא רוזעוועלט
הארי טרומאן
53   פרעד ווינסאן 23 יולי 1945 23 יוני 1946 הארי טרומאן
54   דזשאן וסלי סניידר 25 יוני 1946 20 יאנואר 1953 הארי טרומאן
55   דזשארדזש מגופין האמפרי 21 יאנואר 1953 29 יולי 1957 דווייט אייזנהאוער
56   ראבערט בערנארד ענדערסאן 29 יולי 1957 20 יאנואר 1961 דווייט אייזנהאוער
57   קלארענס דאגלעס דילאן 21 יאנואר 1961 1 אפריל 1965 דזשאן פיצזשעראלד קענעדי
לינדאן זשאנסאן
58   הנרי המיל פוולר 1 אפריל 1965 22 דעצעמבער 1968 לינדאן זשאנסאן
59   דזשאזעף וואקער באר 21 דעצעמבער 1968 20 יאנואר 1969 לינדאן זשאנסאן
60   דייוויד מאטיו קענעדי 22 יאנואר 1969 10 פעברואר 1971 ריטשארד ניקסאן
61   דזשאן קאנאלי 11 פעברואר 1971 12 יוני 1972 ריטשארד ניקסאן
62   דזשארדזש שולץ 12 יוני 1972 8 מיי 1974 ריטשארד ניקסאן
63   וויליאם עדווארד סיימאן 8 מיי 1974 20 יאנואר 1977 ריטשארד ניקסאן
דזשעראלד פארד
64   ורנר מייקל בלומנטאל 23 יאנואר 1977 4 באוגוסט 1979 דזשימי קארטער
65   דזשארדזש וויליאם מילער 7 באוגוסט 1979 20 יאנואר 1981 דזשימי קארטער
66   דאנאלד ריגן 22 יאנואר 1981 1 פעברואר 1985 ראנאלד רייגן
67   דזשיימס בייקער 4 פעברואר 1985 17 באוגוסט 1988 ראנאלד רייגן
68   ניקאלאס פרעדעריק בריידי 15 סעפטעמבער 1988 17 יאנואר 1993 ראנאלד רייגן
דזשארדזש הערבערט וואקער בוש
69   לויד בענטסן 20 יאנואר 1993 22 דעצעמבער 1994 ביל קלינטאן
70   ראבערט רובין 11 יאנואר 1995 2 יולי 1999 ביל קלינטאן
71   לארענס סאמערס 2 יולי 1999 20 יאנואר 2001 ביל קלינטאן
72   פאל אניל 20 יאנואר 2001 31 דעצעמבער 2002 דזשארדזש וואקער בוש
73   דזשאן וויליאם סנא 3 פעברואר 2003 30 יוני 2006 דזשארדזש וואקער בוש
74   הענרי פאלסאן 10 יולי 2006 20 יאנואר 2009 דזשארדזש וואקער בוש
75   טימאטי גייטנער 26 יאנואר 2009 25 יאנואר 2013 באראק אבאמא
76   דזשעק לו 28 פעברואר 2013 מכהן באראק אבאמא