שאול פערלשטיין איז דער ראש הקהל פון די זאלי פארטיי אין סאטמאר, אויף אים האט ריכטער ראזענוואסער געזאגט אז ער איז נול און נישט טראגענדיג קיין שום האפט אריינצורעדן אין סאטמאר פירערשאפט. עס איז איצט אין אפיעל.

  • איין דרשה פון זיינע פילע קעגן די ארונים. [1]