רעפטיליעס זענען א גרופע בעלי חיים מיט רוקנביינער, וואס האבן א שופנדיגע הויט און לייגן אייער מיט א שאלעכץ. אין א רעפטיליע איז דער אויסלייג פונעם הארץ און די בלוטסיסטעם אנדערש ווי ביי זויגערס.

Reptile003d.jpg

צווישן די רעפטיליעס זענען די טשערעפאכעס און קראקאדילן. רוב רעפטיליעס זענען שלאנגען און יאשטשערקעס.

עס זענען באקאנט ארום 10 טויזנט זגאלן פון רעפטיליעס.[1]

רעפערענצןרעדאַקטירן