רעכטהאנטיקער פארקער און לינקהאנטיקער פארקער באדייטן תקנות וואס פאדערן אז דער פארקער דארף בלייבן אדער אויף דער רעכטער זייט אדער אויף דער לינקער זייט פון דער גאס.[1][2] דאס איז א פונדאמעטאלע תקנה וואס מאכט גרינגער דעם פארקער און טוט פארמיידן די ריזיקע פון צוזאמענשטויסן. אריגינעל פלעג מען פירן אויף דער לינקער זייט אין כמעט דער גארער וועלט,[3] היינטיקע טעג בערך 66% פון דער וועלט'ס באפעלקערונג וואוינען אין רעכטהאנטיגן פארקער לענדער און 34% אין לינקהאנטיגן פארקער לענדער.[4]

██ לענדער מיט רעכטהאנטיגן פארקער

██  לענדער מיט לינקהאנטיגן פארקער

רעפערענצן

רעדאַקטירן
  1. Driving tips in Ireland - Brief history of left-hand traffic
  2. Draper, Geoff (1993). "Motor Vehicle Lighting". Society of Automotive Engineers. pp. 23–36.  |chapter= ignored (עזרה)
  3. Why do some countries drive on the right and others on the left?.
  4. Lucas, Brian (2005). Which side of the road do they drive on?. דערגרייכט דעם 2006-08-03.