רײַ נאַגין איז דער יעצטיגער שווארצער מעיאר פון ניו ארליענס.

רעי נעיגין

ער איז געווען בירגערמייסטער ביי די האריקעין קאטרינא, און כאטש ער איז שטארק קריטקירט געווארן ווי אזוי ער האט עס באהאנדעלט איז ער ווידער ערוועלט געווארן.