רעדן:זעלבסטמארד

צולייגן דיסקוסיע
אין דיונים בדף הזה.

זעלבסט מארד מיט זעלבסטמארד אטאקע איז צוויי באזונדערע וועלטן, און אין דעם ארטיקעל איז עס אויסגעמישט זעלבסט מארד אין דעם ארטיקעל רעדט ווען איינער מארד זיך זעלבסט, און זעלבסט מארד אטאקע איז ווען איינער מארדט זיך ווייל ער וויל אטאקירן א צווייטן, לויט מיין מיינוג איז דא צוויי באזונדער נושאים יודישער שרייבער 18:29, 13 מיי 2007 (UTC)

צוריק צו "זעלבסטמארד" בלאט.