עס איז ריכטיגער "אַמעריקע" אלץ "אַמערקע".

אָנהייבן אַ דיסקוסיע וועגן אמעריקע

אָנהייבן אַ דיסקוסיע
צוריק צו "אמעריקע" בלאט.