רעדן:אמעריקע

צולייגן דיסקוסיע
אין דיונים בדף הזה.

עס איז ריכטיגער "אַמעריקע" אלץ "אַמערקע".

צוריק צו "אמעריקע" בלאט.