רעגירונגס-אגענטור

א רעגירונגס-אַגענטור איז א קערפערשאפט אדער אן ארגאניזאציע געשאפן דורך רעגירונג'ס אינסטאנצן וואס פארפיגט איבער א געוויסע זאך.

איבער דער וועלטרעדאַקטירן

אמעריקערעדאַקטירן

פאלגנד איז א טיילווייזע ליסטע פון אמעריקאנער אגענטורן

פימארעדאַקטירן

וועלכע איז אוועק געשטעלט צו פארפיגן אין צייטן פון קריזיסן, ווי צ.ב.ש. א האריקעין.

NASAרעדאַקטירן

וועלכע פארפיגט איבער לופט פארקער, און ספעיס פראגראמען

מעדיקעל עקזעמינער אפיסרעדאַקטירן

וועלכע פארפיגט איבער געוויסע הומענטארישע געזונטהייט פראצעדורן

CIAרעדאַקטירן

וועלכע געט זיך אפ מיט שפיאנאזש אינדרויסן פון די פאראייניגטע שטאטן

FBIרעדאַקטירן

וועלכע געט זיך אפ מיט אינלאד שפיאנזש, און קאנטער טעראריזם, ווי אויך פארברעכן, און וואנדאליזם

היימלאנד זיכערהייטרעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – היימלאנד זיכערהייט


NTSBרעדאַקטירן

פארפיגט איבער די זיכערהייטס מאסנאמען פון דעם לופט פארקער

FAAרעדאַקטירן

וועלכע האט דעם קאנטראל איבער לופט קאנטראל, און איבער לופט פעלדער

קאסטאמסרעדאַקטירן

וועלכע האבן קאנטראל איבער אלע גרעניצן אין אמעריקא