א רובין איז אן איידלשטיין מיט א רויטן קאליר. ער איז א סארט קארונדום, וואס איז דער הארטסטער מינעראל נאך דימענט.

א רויע רובינשטיין פון 22 קאראט