ראדיא-אפאראט

אפאראט וואס נעמט אפ ראדיא סיגנאלן און פארוואנדלט זיי אין א קול

א ראַדיִאָ אויפנעמער אדער אינקורצן א ראדיא איז א כלי וואס נעמט אויף ראדיא סיגנאלן. דורך דער כלי קען מען הערט דארטן די נייעס אדער מוזיק אדער סתם וועטער און טראפיק. עס זײנען דא FM און AM און היינט צוטאגס ביי די גאר מאדערנע כלים אויך XM.

א ראדיא