ר' אלעאי דער חבר פון ר' אבהו

ר' אלעאי דער אמורא איז געווען א חבר פון ר' אבהו, ווי עס ווערט דערמאנט אין ב"ק דף קי"ז.

ווען זיין ווייב איז אוועק האט ער חתונה מיט א יונגער פרוי, א כהנת, א נערה א בעלת חן.[1] מיר געפונען אים לערנען מיט אביי,[2] פון רבי יוחנן.[3]

אן אינטערעסאנטער אויסדרוק געפינט מען ביי אים ווען ער האט געלערנט מיט רבי חנינא, ווען ר' חנינא האט נישט מסכים געווען וואס ער זאגט האט אים ר' חנינא געזאגט רחמנא ליצלן מהאי דעתא, האט ער צוריק געענטפערט צו ר' חנינא אדרבה רחמנא ליצלן מהאי דעתא.[4]

רעפערענצןרעדאַקטירן

  1. עירובין נג ע"ב עלץ בנערה אהרנית אחרונית עירנית
  2. מנחות דכ"ה ע"א
  3. שבת ה' ע"א, חולין נ' ע"א
  4. עירובין דכ"ח ע"ב, שבת פ"ד ע"א, כתובות דמ"ה ע"ב