רבי יצחק בן שמואל הזקן (נפטר כ"ז תשרי) אדער ווי ער ווערט דערמאנט אין תוספות ר"י הזקן איז געווען איינע פון די חשובע בעלי התוספות אינעם צוועלפטן יאהר-הונדערט.

מעו האט איהם גערופן הזקן (יודיש: דער אלטער) כדי אונטערצושיידן פון רבי יצחק בן אברהם וועמען מ'האט גערופן ר"י הבחור.

נאך אין לעבן פון זיין שוועסטער-קינד רבנו תם האט ער אויפגעשטעלט א ישיבה אין דעמפייער.

איבער די פונקטליכע יאהר פון זיין געבוירן און פטירה, איז פארהאן פארשיידענע ווערסיעס.

פאמיליערעדאַקטירן

ער איז א אייניקל פון רבי שמחה פון וויטרי און פון זיין מאמע'ס זייט פון רש"י.

זיין זוהן רבי אלחנן איז גע'הרג'עט געווארן אויף קידוש השם אין יאהר ד'תתקמ"ד.

זיינע תלמידיםרעדאַקטירן