קרית מלך רב איז א סאטמארער אלבאם ערשינען אין יאהר ה'תשנ"ד לכבוד די חתונה פון חיים הערש דער צווייטער זוהן פון אהרן טייטלבוים פון קרית יואל.

זינגעררעדאַקטירן

קאמפאזיטעררעדאַקטירן

אינהאלטרעדאַקטירן

  • אנא מלך
  • ואמר ביום ההוא
  • ושיויתי