קערפער שפראך איז א קאמיוניקאציע מיטל, ניצענדיג די קערפער מיט אדער אן די מויל שפראך.

צולייגן רעדאַקטירן

קערפער-שפראך מיינט אויסדרוקן אויפ'ן גוף אדער אויפ'ן פנים ווי א שמייכל, א בלינק מיט די אויגן, אדער א קוועטש מיט די נאז א דריי מיטן פינגער (שבכל הלילות). רוב באוועגונגען און אויסדריקן נעמען מענטשטן נישט אין אכט. ס'איז דא באמערקבארע און אומבאמערקבארע אויסדריקן וואס מ'קען צוריקהאלטן אין וואס מ'קען נישט צוריקהאלטן.

  • דאס איז די איינציגסטע שפראך גלייך פאר אלעמען, א שמייכל איז א שמייכל איבעראל, אין א גרימס פנים איז אויך די זעלבע, באשעפענישן פארשטייען
  • אפילו בלינדע וואס האבען קיינמאל נישט געזען קיין שמייכל שמייכלען דאס זעלבע

קערפער-שפראך באניצער רעדאַקטירן

די באוועגונגען פונעם קערפער געבן שטארק צו צו א שמועס עס צו מאכן אויס לאנגווייליג דאס ברענגט מענטשן זאלן זיך וועלן באקענען מיט דיר און דאס ברענגט זיך צו דערווייטערן ס'הארגעט אוועק פארבינדענישן פון לאנגע יארן.

  • דאס איז איינע פון די וועגן ווי אזוי מ'טרענירט חיות און ווי אזוי חיות פארשטייען זייערע בעלי בתים
  • דאס געבט צו צום ריטאריק פין א רעדנער אז די עולם זאל נישט שנארכען אינמיטן זיין רעדע און אפילו פון מאל צומאל צוווארפן א שמייכל און אנדערע ווערטער דער אויפטרעטער ניצט די אויסדריקן צו באאיינפלוסען דעם עולם אויף סיי וואספארא אופן ס'זאל צוגעבן צום טאן אדער צום געשפאנטקייט און געשמאקייט פון דער סיטואציע.
  • מ'לייגט ארויף אויף א רעקלאמע א בילד פון וואס מ'וויל אז ס'זאל אומבאמערקבאר אפעקטירן די אויג וואס זעיט דאס
  • מ'מאכט נאך מענטשען מיט זייערע באוועגונגען
  • קערפער-שפראך ביי בילדער מיינט מ'שטעלט זיך אין א פאזע, מיט: זאג - טשיז!!!
  • פֿארקויפֿער באניצן זיך אפט מיט דער קערפער-שפראך צו אבזערווירן זייערע קונדן
  • קורצע מעסעזשעס ווערן אזוי איבערגעגעבן
  • פסיכאלאגן באבאכטן זייערע קונדן און דאס העלפט זיי דיאגניזירן

אויסדריקן רעדאַקטירן

ציטערן: די פיס שאקעלט (ציטערט).

זעה אויך רעדאַקטירן

שפראך

e:Körpersprache