קענעדער אדלער

יידיש-צייטונג אין קאנאדע

דער קענעדער אַדלער איז געווען די פירנדע יידיש־שפראך צייטונג אין קאנאדע, פון כ' אלול תרס״ז ביז י״ז טבת תשמ״ט. דער קענעדער אַדלער איז געגרינדעט געווארן אין מאנטרעאל דורך הירש וואָלאָפסקי.[1]

דער קענעדער אדלער, מיטװאך כ״ח תמוז תרע״ד


רעפערענצן רעדאַקטירן

  1. Margolis, Rebecca (2011). Jewish Roots, Canadian Soil: Yiddish Cultural Life in Montreal, 1905-1945, Studies in Ethnic History. McGill-Queen's University Press.