א קניידל איז א באקאנטע יידישע מאכל וואס איז געמאכט פון מצה מעל מיט אייער און וואסער אפגעקאכט.

קניידלעך אין הינדל יויך

אין אלגעמיין לייגט מען דאס אין הינדל יויך צוזאמען מיט אייער לאקשן. דער מאכל איז שטארק פאפולער ביי אזעלכע וואס גלייכן טראדיציאנעלע יידישע מאכלים.

אין אמעריקע רופט מען דאס א מצה באל.

פסחרעדאַקטירן

ביי חסידי'שע יידן וואס עסן נישט קיין געבראקטס אגאנץ פסח פירט מען זיך דאס צו עסן אחרון של פסח.