קלינטאן

פֿאַמיליע נאָמען (Clinton)

קלינטאן איז א משפחה נאמען: