קלאַנגען איז א בוך פון לידער, אויף יידיש, מיט נאטן פאר טייל פון זיי, געשריבן פון ישעיה זאַנדבערג און ארויסגעגעבן דורך פארלאג אויפקום אין תל אביב אין יאר ה'תשכ"ח.

דעהר שער-בלאט איז געצייכנט דארך שמעון דרורי.

אסאך פין די לידער זענען איבערזעצונגען פון פאפולערע העברעאישע, פראנצויזישע און דייטשע פאלקס-לידער. צום ביישפיל: אויף בלאט 9, זעצט ער איבער דעם ירושלים של זהב פין נעמי שמר. אזוי אויך שילדערט ער אין גראמען ביבלישע לעגענדעס פין איוב און חוני המעגל.

אינהאלטרעדאַקטירן

דער ביך אנטהאלט זעקס אפטיילונגען אין א ס"ה פין 127 זאהטן.

 • אהן קעפל, פיפצן ליעדער
 • עפּיטאַפּן, צוויי
 • זיגזאַגן, זיבעצן
 • כאָר-פארטיציעס, צוויי
 • פאר שול און היים, נאהן
 • נאטן, צו זיבעצן ליעדער

איבערגעזעצט פין אנדערע שפראכןרעדאַקטירן

 • ירושלים, פין נעמי שמר'ס "ירושלים של זהב"
 • אין וויסטעניש פון נגב, פין רפאל קלאצקין'ס "בערבות הנגב"
 • צו מיין לאנד, רחל בלאָשטיין'ס (באקאנט אלס "רחל בלובשטיין סלע "רחל המשוררת") "אל ארצי"
 • אפשר גאָר, רחל בלאשטיין'ס "ואולי"
 • ס'איז דא א לאנד ווו-ערגעץ, שאול טשערניכאָווסקי'ס "אומרים ישנה ארץ"
 • דאס ליד פון דער עקרה, רחל בלאשטיין
 • צי געדענקסטו נאך?, אויפן מאטיוו פון "פּאָדמאָסקאָווניע וויעטשעראַ"
 • אן מזל, לויט אן אוקראינישן פאלקס-מאטיוו
 • דער וואנדער-שפילער, פראנץ שובערט'ס "ארגעל-דרעהער" (דייטש)
 • ווען איך וועל שטארבן, פין ביאליק
 • לעקיש בער, פון פראנצויזיש
 • יא כדאי!, סטודענטן ליד "יוקיידאַ"
 • זומער-לעב, "גאַמע אין דאָ מאַזשאָר"
 • כ'וועל דערציילן אייך א מעשה, פראנצויזיש
 • שטענדיק פארויס, מיטן ניגון פין "ווארשאוויאנקא"