קייטנזעג

שטארקער שניידונג ווערקצייג

אַ קייטנזעג איז אַ מאָבילע בענזין, עלעקטרישע אָדער באַטעריע-אָפּערירטע זעג וואָס שניידט מיט אַ רייַ ציין אויף אַ דרייענדיקע קייט לענגאויס אַ געלענדער. זי ווערט באַנוצט אין ביימער איבעררייַס, באַשנייַדן בראַנזשעס און בלעטער, קלעצער זעגונג, שנייַדן פֿייַער ברעכערס אין וואַלד פֿייַערן רעפּרעסיע און זעגן ברענהאָלץ. קייטנזעגן מיט ספּעציעלע געלענדער און קייט קאָמבינאַציעס זענען אַנטוויקלט געוואָרן פֿאַר באַנוץ אין קייטנזעג קונסט (ענ') און קייטן זעגמילן (ענ'). די דאָזיקע ספּעציעלע קייטנזעגן ווערן באַניצט אין שנייַדן בעטאָן אין קאָנסטרוקציע אַנטוויקלונגען. אַ מאָל ווערן קייטנזעגן באַניצט אין שנייַדן אייַז, צום בייַשפּיל אין אייַז סקולפּטורן און אין ווינטער שווימונג.

אַ מאָדערנע מאָטאָר קייטנזעג

אַ קייטנזעג שליסט איין אַ סך טיילן, צווישן זיי:

  • מאָטאָר - געוויינטלעך אַ צוויי-קלאַפּ בענזין אינערלעך-פֿאַרברענונג מאָטאָר מיט אַ צילינדער פֿאַרנעם פֿון 30 ביז 120 קובישע צענטימעטערן (צווישן 0.030 און 0.120 ליטערן), אָדער אַן עלעקטרישער מאָטאָר.
  • טרײַבונג מעכאַניזם - געווייטנלעך אַ קלאַטש און אַ קייטנראָד.
  • געלענדער - אַ לאַנגע ברעט מיט אַ רונדן עק געמאַכט פֿון קעגנשטעליקער שטאָל וואָס איז געוויינטלעך 41 ביז 91 צענטימעטערן לאַנג. אַ שניט אינעם עק האַלט די שנייַדונג קייט.
  • שנייַדונג קייט - געוויינטלעך יעדן טייל פֿון די קייט (געבויט פֿון צוגענאָגלטע מעטאַלע טיילן, ענלעך מיט אַ ביציקל קייט נאָר אָן טריצן) האָט קליינע שאַרפֿן וואָס הייסן ציין. דעם אונטערטייל פֿון יעדע רינגל האָט אַ קליינע מעטאַלע פֿינגער וואָס הייסט אַ טרײַבונג רינגל. זיי פּלאַצירן די קייט אינעם געלענדער, העלפֿן פֿאַרשפּרייטן לובריקאַציע אייל אַרום און איינהעפֿטן זיך מיט דעם קייטנראָד אינעם קערפּער פֿון די זעג.

וועבלינקען

רעדאַקטירן
 
וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: קייטנזעגן