א קורץ ווארט מיינט א ווארט אדער פראזע וואס איז פארקורצט, צי דורך ראשי תיבות אדער אנדערע סימנים.