א קוילקרייז איז א קרייז דעפינירט ווי דער איבערשנייד פון א קויל און א פלאך. ווען דער צענטער פונעם קויל ליגט אינעם פלאך רופט מען דער קרייז א גרויסער קרייז, אנדערש איז ער א קליינער קרייז. קוילקרייזן האבן א ראדיוס ווינציקער פון אדער גלייך מיט דעם ראדיוס פונען קויל; זיי זענען גלייך ווען דער קרייז איז א גרויסער קרייז.

קליינער קרייז פון א קויל
, וואו C איז דער צענטער פונעם קויל , A איז דער צענטער פונעם קליינעם קרייז, און B איז א פונקט אינעם גרענעץ פונעם קליינעם קרייז. אזוי, ווען מען ווייס דעם ראדיוס פונעם קויל און דעם דיסטאנץ פונעם פלאך פונעם קליינעם קרייז צו C, קען מען אויסרעכענען דעם ראדיוס פונעם קליינעם קרייז מיטן פיטאגאראס פרינציפ.

זעט אויך

רעדאַקטירן