קוואנטיטעט איז א צאל וואס מעסט וויפיל איז דא פון א געוויסער זאך.

מען קען מעסטן קוואנטיטעט מיט א צאל, למשל וויפל אויטאס אדער אייער. אנדערע זאכן מעסט מען לויט זייער געוויכט, למשל צוקער אדער זאמד. א לאנד קען מעט מעסטן לויט זיין שטח.