קהלתינו איז א מאנטאליכער גליון אויף יידיש וואס ווערט ארויסגעגעבן דורך קהל ייטב לב אין קרית יואל.

ביישפיל פון ערשטן בלאט פון קהלתינו

אין דעם גליון באריכט מען נייעס און ארטיקלען פון דער קהילה.

עס ווערט ארויסגעשיקט פריי יעדן מאנאט אויף דער פּאָסט פאר אלע מיטגלידער.