קאַרפּאַטשיאָ איז אַן איטאַליענישע פאָר-שפּײז פון נישט געקאָכטן פלײש.

קארפאטשא