קאניונקציע

ווארט וואס פארבינדט צוויי ווערטער, זאצן, פראגעס אדער טיילזאצן

קאָניונקציע אָדער פאַרבינדונג-וואָרט איז אַ גראַמאַטישער באַגריף צו באַצייכענען אַ וואָרט וואָס ווערט געניצט אויף צו פאַרבינדן צוויי טיילן פון אַ זאַץ, לויטן קאָנטעקסט.

די קאָניונקציע קומט אייביג מיט נאמינאטיוו.

ליסטע פון קאָניונקציעסרעדאַקטירן

  • און
  • ווי
  • אַז
  • ווײַל
  • אָבער
  • טאָ